در این سطح شما باید احراز هویت خود را کامل کنید سپس اجازه واریز و برداشت یا خرید و فروش را پیدا میکنید .

{در این سطح تمام امکانات قفل میباشد}

برداشت روزانه (میلیون تومان)=200میلیون تومان 

برداشت روزانه (تتر) =500تتر

واریز روزانه (میلیون تومان)=نامحدود(بر طبق قوانین بانک)

واریز روزانه (تتر) = نامحدود

کاربر پس ثبت شماره تلفن ثابت وارد این سطح میشود.

برداشت روزانه (میلیون تومان)=350میلیون تومان 

برداشت روزانه (تتر) =650تتر

واریز روزانه (میلیون تومان)=نامحدود(بر طبق قوانین بانک)

واریز روزانه (تتر) = نامحدود

کاربر فعال در سطح نقره ای و طلایی ،درصورتی که مجموع تراکنش های کاربر در یکماه گذشته از 700 میلیون بالاتر باشد به این سطح منتقل می شود همچنین کاربر با داشتن دانش خرید و فروش در بازارهای ارزدیجیتال و موارد پولشویی برای شروع بدون محدودیت در این سطح قرار میگیرد.

برداشت روزانه (میلیون تومان)=700میلیون تومان 

برداشت روزانه (تتر) =3550تتر

واریز روزانه (میلیون تومان)=نامحدود(بر طبق قوانین بانک)

واریز روزانه (تتر) = نامحدود
کاربران فعال در سطح vip که نیاز دارند از ارزپایا به عنوان کیف پول با قدرت برداشت بالا استفاده کنند با درخواست به پشتیبانی میتوانند به این سطح بروند.

 

برداشت روزانه (میلیون تومان)=2 میلیارد تومان 

برداشت روزانه (تتر) =500.000تتر

واریز روزانه (میلیون تومان)=نامحدود(بر طبق قوانین بانک)

واریز روزانه (تتر) = نامحدود